יפו

אוכלוסייה מבוגרת בתל אביב-יפו – כמות כוללת של אזרחים ותיקים בעיר, כולל התפלגות לפי טווחים. המידע מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתעדכן תקופתית.